ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – wykonanie remontu elewacji frontowej, podwórzowej i balkonów budynku.

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu elewacji frontowej, podwórzowej i balkonów budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Piłsudskiego 96 we Wrocławiu.