załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy w zakresie_spełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w_art. 13 lub art.14 (2)