Załącznik nr 1 dokumentacja techniczna, przedmiary