WZÓR_Umowa_o_roboty_budowlane Łukasińskiego 5 – Załącznik nr 5 do SIWZ