SIWZ i załączniki nr 1 2 3 4 do SIWZ Łukasińskiego 5