INFORMACJA DLA WYKONAWCOW NR 1 ZMIANA SIWZ, ZMIANA_TERMINU SKŁADANIA OFERT