INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW M17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT