INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW Ł5 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT