INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW KP35 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT