INFORMACJA DLA WYKONAWC�W NR 2_UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA