INFORMACJA DLA WYKONAWC�W NR 1 ZMIANA SIWZ, ZMIANA_TERMINU SKŁADANIA OFERT